Yogiroes - Yoga voor kinderen - Groningen

Algemene Voorwaarden

Deelname aan de kinderyoga lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Dit vindt u op de website www.yogiroes.nl of kunt u telefonisch aanvragen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal Denise Loves van Yogiroes vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, dan zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan verzoekt Denise Loves van Yogiroes u dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Cursusgeld

Het cursusgeld staat vermeld in de meest recente folders en/of website. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch door te geven. De les kan niet ingehaald worden, maar een broertje/zusje of vriendje/vriendinnetje kan dan aan de les deelnemen. Indien uw kind voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik u verzoeken dit tijdig door te geven.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Denise Loves van Yogiroes u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. Telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt Denise Loves van Yogiroes dit graag van u.

Betalingen

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les is voldaan.

Brengen en halen

Denise Loves van Yogiroes verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Indien uw kind meer dan 5 minuten te laat is, kan uw kind niet meer deelnemen. Het is te storend voor de les aangezien de les altijd met een ontspanningsoefening begint.

Misdragen

Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzetten, zonder restitutie van het lesgeld.

Kleding

Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt). In de winter zijn sokken met anti-slipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig.

Mededelingen

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Yogiroes is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Yogiroes stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Yogiroes stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Yogiroes.

Opleiding

De docent van Yogiroes, heeft de “Kinderyoga Docentenopleiding” gevolgd bij Helen Purperhart van de Jip & Jan Academie in Almere.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Denise Loves van Yogiroes (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72707232), dat graag van u. Denise Loves is bereikbaar via de mail op denise@yogiroes.nl of via telefoonnummer 0655101935.

© Yogiroes. Alle rechten voorbehouden.